SCADA ve EKS Sözlüğü

Buradaki amaç sıklıkla kullandığımız kısaltmalar için sözlük niteliğinde kısaltmalar ve terimlerin açıklamalarıdır. İlerleyen zamanda sürekli güncelleyerek genişletmeye çalışacağım.

SİSTEM

SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama)

DCS: Distributed Control System (Dağıtılmış Kontrol Sistemi) SCADA sistemleri gibi izleme, alarm, loglama gibi özellikleri vardır. SCADA’dan farklılığı sistemin otomatik olarak kontrol edilmesidir. Bu yüzden SCADA gibi geniş bir alana değil belli bir alanda yayılabilir. (Gaz Çevrim Santrali, Fabrika Otomasyonu vb gibi)

EMS: Energy Management System(Enerji Yönetim Sistemi) Enerji endüstrisi için yapılmış SCADA sunucusudur.

DMS: Distribution Management System (Dağıtım Yönetim Sistemi) Enerji dağıtım şirketleri (Türkiye’de EDAŞ’lar) için tasarlanmış SCADA sunucusudur.

ICS: Industrial Control System (Endüstriyel Kontrol Sistemi)

IACS: Industrial Automation and Control System (Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol Sistemi)

HVAC:Heating Venting Air Conditioning(Isıtma Havalandırma Klima) Belli bir alana odaklanan ısı yönetim sistemidir.

CİHAZ

IED: Intelligent Electronic Device (Akıllı Elektronik Cihaz) Genellikle enerji sistemlerinde kullanılan koruma röleleri için kullanılır.

RTU: Remote Terminal Unit (Uzak Terminal Birimi) Cihazları kontrol etmek ve verileri izlemek için kullanılan mikroişlemcilerdir.

PLC: Programmable Logic Controller (Programlanabilir Mantık Denetleyicisi) RTU’lara benzer ancak çoğunlukla akış kontrolünde ve izleme sistemlerinde kullanılan denetleyicilerdir.

PAC: Programmable Automation Controller (Programlanabilir Otomasyon Kontrolörü) Genel olarak PLC’lere benzerlikleri vardır ancak parogramlaması ve mimarisi yönünden farklılıklar gösterir.

I/O: Input/Output (Giriş/Çıkış)

HMI: Human Machine Interface(İnsan Makina Arayüzü) Bunlar kontrol mühendislerinin fabrikaları, boru hatları, saha cihazları gibi yapıları izlediği ekranlardır.

TOPLULUK

IEC: The International Electrotechnical Commission (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) Elektrik, elektronik gibi alanlarla ilgili standartları belirleyen komisyondur.

ISA: The International Society of Automation (Uluslararası Otomasyon Topluluğu)  Endüstriyel otomasyon alanında rehberlik eden standartlar geliştiren ve yayınlayan kuruluştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir